Category : CBD panika

Hanna J Szkudlarek 1, Mar Rodríguez-Ruiz 2, Roger Hudson 2, Marta De Felice 2, Tony Jung 2, Walter J Rushlow 3, Steven R Laviolette 4 Affiliations expand PMID: 32623021 DOI: 10.1016/j.pnpbp.2020.110029 Streszczenie: Dowody kliniczne i przedkliniczne wskazują na rozbieżne efekty psychotropowe THC i CBD. Podczas gdy THC może wywoływać zaburzenia percepcji i efekty anksjogenne, CBD ..

Read more

Asmat Ullah Khan 1 2 3, Luiz Luciano Falconi-Sobrinho 1 3 4, Tayllon Dos Anjos-Garcia 1 3, Maria de Fátima Dos Santos Sampaio 1, José Alexandre de Souza Crippa 5, Leda Menescal-de-Oliveira 3 6, Norberto Cysne Coimbra 7 8 9 Afiliacje rozszerzyć PMID: 31919563 DOI: 10.1007/s00213-019-05435-5 Streszczenie: Uzasadnienie: Efekty behawioralne wywoływane przez składniki chemiczne Cannabis ..

Read more