Category : CBD/THC

Kathleen Gali 1, Sandra J Winter 1, Naina J Ahuja 1, Erica Frank 2, Judith J Prochaska 3 Affiliations expand PMID: 33579324 DOI: 10.1186/s13011-021-00352-3 Streszczenie Wprowadzenie: Większość stanów USA zalegalizowała marihuanę do celów medycznych i/lub rekreacyjnych. W 6-miesięcznym prospektywnym badaniu obserwacyjnym badaliśmy zmiany we wzorcach używania konopi indyjskich przez osoby dorosłe oraz w postrzeganiu zdrowia ..

Read more