Cannabidiol działa przeciwpadaczkowo, przywracając funkcje interneuronu hipokampa w modelu padaczki skroniowej.

  CBD epilepsja

Kluczowe wyniki
Zastosowanie CBD (10 μM) osłabiło pobudliwość w jednorodnych synapsach pomiędzy komórkami piramidalnymi, ale wzmocniło hamujące potencjały synaptyczne wywołane przez szybki wzrost i adaptację interneuronów w komórkach piramidalnych posynaptycznych. Ponadto, CBD przywrócił upośledzoną pobudliwość membranową komórek PV, CCK i piramidalnych w sposób specyficzny dla typu komórkowego. Te neuroprotekcyjne efekty CBD zostały potwierdzone przez eksperymenty immunohistochemiczne, które ujawniły znaczne zmniejszenie zaniku i śmierci interneuronów wyrażających PV i CCK po leczeniu CBD.

Wnioski i implikacje
Nasze dane sugerują, że CBD przywraca pobudliwość i upośledzenia morfologiczne w modelach padaczkowych do poziomu kontroli przedepilepsyjnej poprzez wiele mechanizmów przywracających normalne funkcjonowanie sieci.

Archie A Khan, 1 Tawfeeq Shekh‐Ahmad, 2 Ayatakin halil, 2 Matthew C Walker, 2 and Afia B Alicorresponding author 1

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5979781/

Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany