Stosowanie Cannabidiolu w leczeniu padaczki: Skuteczność i bezpieczeństwo w badaniach klinicznych

  CBD epilepsja

Streszczenie
Cannabidiol (CBD) jest jednym z kannabinoidów o działaniu niepsychotropowym, pozyskiwanym z Cannabis sativa. CBD jest terpenofenolem i dzięki zastosowaniu medycznym cieszy się dużym zainteresowaniem naukowym. Związek ten wykazał skuteczność jako środek przeciwpadaczkowy, przeciwpsychotyczny, neuroprotekcyjny, przeciwdepresyjny i anksjolityczny. Działanie neuroprotekcyjne wydaje się być związane z jego doskonałymi właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwutleniającymi. Celem niniejszej pracy jest ocena stosowania CBD, oprócz powszechnych leków przeciwpadaczkowych, w ciężkiej padaczce opornej na leczenie poprzez przegląd najnowszej literatury i badań klinicznych mających na celu zbadanie efektów leczenia CBD w różnych postaciach padaczki. Uzyskane dotychczas wyniki badań naukowych dotyczących stosowania CBD w zastosowaniach klinicznych mogą stanowić nadzieję dla pacjentów, którzy są oporni na wszystkie konwencjonalne leki przeciwpadaczkowe.

Słowa kluczowe: kannabidiol, padaczka oporna na leczenie, badania kliniczne

Serena Silvestro, Santa Mammana, Eugenio Cavalli, Placido Bramanti, and Emanuela Mazzon*
Raffaele Capasso, Academic Editor and Lorenzo Di Cesare Mannelli, Academic Editor
Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany