Cannabidiol Przeciwdziała wywołanej amfetaminą uczuleniu neuronalnemu i behawioralnemu Drogi Mezolimbicznej Dopaminy przez nową ścieżkę sygnalizacji kinazowej mTOR/p70S6

  CBD depresja

Wykazano, że pochodny od konopi indyjskich fitochemiczny, kannabidiol (CBD), wykazuje skuteczność farmakoterapeutyczną w leczeniu schizofrenii. Jednak mechanizmy, za pomocą których CBD może wywoływać działanie przeciwpsychotyczne, są całkowicie nieznane. Wykorzystując przedkliniczne procedury behawioralne w połączeniu z analizami molekularnymi i elektrofizjologią neuronów in vivo, nasze wyniki wskazują na funkcjonalną rolę jądra jako krytycznego regionu mózgu, w którym CBD może wywoływać efekty podobne do leków przeciwpsychotycznych poprzez wyzwalanie molekularnych szlaków sygnałowych związanych z działaniem klasycznych leków przeciwpsychotycznych. W szczególności informujemy, że CBD może osłabić behawioralne i dopaminergiczne korelaty neuronalne mezolimbic dopaminergic sensitization, poprzez bezpośrednią interakcję z kinazą mTOR/p70S6 sygnalizującą w obrębie szlaku mezolimbicznego.

Słowa kluczowe: kannabidiol, dopamina, układ mezolimbiczny, jądro accumbens, schizofrenia, obszar środkowego odcinka nerwowego

Justine Renard,1,2 Michael Loureiro,1,2 Laura G. Rosen,1,2 Jordan Zunder,1,2 Cleusa de Oliveira,2Susanne Schmid,2 Walter J. Rushlow,1,2,3 and Steven R. Laviolettecorresponding author1,2,3