Jakość życia w dziecięcej padaczce (QOLCE) u dzieci biorących udział w perspektywicznym, otwartym badaniu klinicznym z użyciem kannabidiolu (CBD).

  CBD epilepsja

Streszczenie
Ostatnie badania kliniczne wskazują, że kannabidiol (CBD) może zmniejszyć częstość napadów u dzieci z pewnymi formami padaczki opornej na leczenie. Wielu z tych pacjentów doświadcza istotnych zaburzeń jakości życia (QOL) w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym zdrowia. W tym badaniu zmierzyliśmy zgłoszoną przez opiekuna jakość życia dziecięcej padaczki (QOLCE) w podgrupie pacjentów zapisanych do prospektywnego, otwartego badania klinicznego CBD. Wyniki uzyskane od opiekunów 48 pacjentów wskazują na 8,2 ± 9,9 punktową poprawę ogólnego poziomu QOLCE (p<0,001) po 12 tygodniach stosowania suszu CBD. Podwyniki z poprawą obejmowały energię/zmęczenie, pamięć, kontrolę/bezsilność, inne funkcje poznawcze, interakcje społeczne, zachowanie i globalne QOL. Różnice te nie były skorelowane ze zmianami w częstości napadów lub zdarzeniami niepożądanymi. Wyniki sugerują, że CBD może mieć korzystny wpływ na QOL pacjenta, w odróżnieniu od jego skutków zmniejszających napady, jednakże dalsze badania w kontrolowanych placebo, podwójnie zaślepionych badaniach są niezbędne do potwierdzenia tego ustalenia.

Słowa kluczowe: kannabidiol, jakość życia, napady, napady, padaczka u dzieci, padaczka

Evan C. Rosenberg,1,* Jay Louik,2 Erin Conway,2 Orrin Devinsky,2 and Daniel Friedman2
Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany