Kannabinoidy tłumią bóle zapalne i neuropatyczne poprzez ukierunkowanie receptorów α3 glicynowych.

  CBD ból

Niektóre rodzaje kannabinoidów niepsychotoksycznych mogą wzmacniać receptory glicynowe (GlyRs), będące ważnym celem regulacji nocyceptywnej na poziomie kręgosłupa. Jednakże niewiele wiadomo na temat potencjału i mechanizmu działania kannabinoidów glicergicznych w leczeniu przewlekłego bólu. Zgłaszamy, że systemowe i śródskórne podawanie kannabidiolu (CBD), głównego niepsychooaktywnego składnika marihuany, oraz jego zmodyfikowanych pochodnych znacząco tłumi przewlekły ból zapalny i neuropatyczny, nie powodując widocznej tolerancji przeciwbólowej u gryzoni. Kannabinoidy istotnie potęgują prądy glicynowe w neuronach rogów grzbietowych w plastrach rdzenia kręgowego szczura. Skuteczność przeciwbólowa 11 strukturalnie podobnych kannabinoidów jest dodatnio skorelowana z potencjałem kannabinoidowym α3 GlyRs. Natomiast analgezja kannabinoidowa nie jest skorelowana ani z ich wiążącym powinowactwem do receptorów CB1 i CB2, ani z ich psychoaktywnymi efektami ubocznymi. Analiza NMR ujawnia bezpośrednie oddziaływanie CBD i S296 w trzeciej domenie transmembranowej oczyszczonego α3 GlyR. Działanie przeciwbólowe wywołane przez kannabinoidy nie występuje u myszy nieposiadających α3 GlyRs. Uzyskane wyniki sugerują, że α3 GlyRs pośredniczą w wywołanym przez kannabinoidy tłumieniu przewlekłego bólu. Kannabinoidy te mogą stanowić nową klasę środków terapeutycznych w leczeniu bólu przewlekłego i innych chorób związanych z dysfunkcją GlyR.

Wei Xiong,1 Tanxing Cui,3,4,5 Kejun Cheng,2 Fei Yang,6 Shao-Rui Chen,7 Dan Willenbring,3,4,5 Yun Guan,6Hui-Lin Pan,7 Ke Ren,8 Yan Xu,3,4,5 and Li Zhangcorresponding author1
Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany