Stosowanie kannabidiolu doustnego u dzieci z zaburzeniami autyzmu w leczeniu związanych z nimi objawów i towarzyszących im schorzeń.

  CBD autyzm

Cel: Dzieci z zaburzeniami autystycznymi (ASD) często wykazują współwystępujące objawy, takie jak agresja, nadpobudliwość i niepokój. Na całym świecie prowadzonych jest kilka badań nad stosowaniem kannabidiolu w ASD, jednak badania te nadal trwają, a dane dotyczące skutków jego stosowania są bardzo ograniczone. Celem tego badania było przedstawienie doświadczeń rodziców, którzy pod nadzorem podają dzieciom z ASD kannabinoidy doustne.

Metody: Po uzyskaniu licencji izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, rodzice dzieci z ASD zostali poinstruowani przez pielęgniarkę, jak podawać krople olejku kannabidiolowego do jamy ustnej. Informacje o współistniejących objawach i bezpieczeństwie były prospektywnie rejestrowane co dwa tygodnie podczas wywiadów uzupełniających. Niezależna grupa specjalistów przeanalizowała te dane pod kątem zmian symptomów ASD i bezpieczeństwa leków.

Wnioski: Raporty rodziców sugerują, że kannabidiol może poprawić objawy współzachorowalności na ASD, jednak długoterminowe efekty powinny być oceniane w badaniach na dużą skalę.

Słowa kluczowe: kannabidiol, zaburzenia spektrum autyzmu, objawy współistniejące z ASD, leczenie ASD, pediatria, badanie kliniczne, THC – tetrahydrokanabinol

Dana Barchel,1, Orit Stolar,2, Tal De-Haan,1 Tomer Ziv-Baran,3 Naama Saban,4 Danny Or Fuchs,1Gideon Koren,1,5 and Matitiahu Berkovitch1,*

Copyright and License information

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333745/

 

Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany