Farmakokinetyka i tolerancja doustnych preparatów konopi indyjskich u pacjentów z bólami głowy po nadużywaniu leków (MOH) – badanie pilotażowe.

  CBD migrena

Streszczenie
CEL:
Ostatnie uwolnienie medycznego szczepu marihuany dało nowy impuls do badań nad marihuaną we Włoszech. Narodowa Służba Zdrowia zaleca spożywanie medycznej marihuany poprzez jej odparowanie, w formie wywaru lub oleju. Jest to pierwsze badanie, które bada farmakokinetykę i tolerancję pojedynczej dawki doustnej konopi indyjskich w postaci wywaru (200 ml) lub w postaci oliwy z oliwek (1 ml), jako pierwszy krok do poprawy zaleceń normatywnych.

METODY:
Jest to jednoośrodkowe, otwarte, dwuokresowe badanie krzyżowe, mające na celu ocenę farmakokinetyki i tolerancji konopi indyjskich podawanych doustnie 13 pacjentom z bólami głowy po nadużywaniu leków (MOH). Do oznaczania ilościowego THC, CBD, 11-OH-THC, THC-COOH, THC-COOH-glukuronidu, THCA-A i CBDA przeprowadzono metodę chromatografii cieczowej w tandemie mas (LC-MS/MS). Oceniano ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca oraz krótką listę objawów według numerycznej skali ratingowej (NRS).

WYNIKI:
W wywarze z konopi indyjskich stwierdzono dużą zmienność zawartości konopi indyjskich w porównaniu z olejem konopnym. W przypadku obu preparatów najszerzej wchłaniane były THCA-A i CBDA, natomiast THC i CBD były mniej wchłaniane. Najważniejsze różnice dotyczą biodostępności THC, wyższej w oleju (AUC0-24 7,44, 95% CI 5,19, 9,68) niż w wywarze (AUC0-24 3,34, 95% CI 2,07, 4,60), oraz biodostępności CBDA. Nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych.

WNIOSKI:
Wywar z konopi indyjskich i olej z konopi indyjskich wykazywały różne właściwości farmakokinetyczne, a także różne konsekwencje dla pacjentów. Badanie to zostało przeprowadzone u ograniczonej liczby pacjentów; przyszłe badania powinny zostać przeprowadzone w celu zbadania skuteczności klinicznej w większych populacjach.

SŁOWA KLUCZOWE:
Kannabinoidy; wywar z konopi indyjskich; olej z konopi indyjskich; ból głowy; konopie indyjskie; farmakokinetyka.,cbd ból głowy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29980818

Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany