Krótko i długoterminowy wpływ konopi indyjskich na ból głowy i migrenę.

  CBD migrena

Streszczenie

Stosowanie marihuany w celu złagodzenia bólu głowy i migreny jest stosunkowo powszechne, jednak badania nad jej skutecznością są nadal nieliczne. Staraliśmy się określić, czy wdychanie konopi indyjskich zmniejsza bóle głowy i migrenę, a także czy płeć, rodzaj konopi (koncentrat vs. kwiat), THC, CBD, czy dawka przyczyniają się do zmian w tych ocenach. Na koniec zbadaliśmy dowody na tolerancję na te efekty. Dane archiwalne uzyskano z aplikacji StrainprintTM, która pozwala pacjentom na śledzenie objawów przed i po użyciu różnych szczepów i dawek konopi.

Do analizy danych z 12.293 sesji, podczas których konopie indyjskie były używane w leczeniu bólu głowy i 7.441 sesji, podczas których konopie indyjskie były używane w leczeniu migreny, wykorzystano modele punktowe i wielopoziomowe. Odnotowano znaczne obniżenie wskaźników bólu głowy i migreny po użyciu konopi indyjskich. Mężczyźni zgłaszali większe redukcje bólu głowy niż kobiety, a używanie koncentratów wiązało się z większym zmniejszeniem bólu głowy niż kwiatów. Ponadto, istniały dowody na tolerancję na te efekty.

Perspektywa:

Wdychane konopie indyjskie redukują samodzielnie zgłaszane bóle głowy i nasilenie migreny o około 50%. Jednakże, jego skuteczność wydaje się zmniejszać w czasie, a pacjenci wydają się używać większych dawek w czasie, co sugeruje, że tolerancja na te efekty może rozwijać się przy ciągłym użyciu.

SŁOWA KLUCZOWE:
CBD; Ból głowy; Medical Marihuana; Migrena; THC

Pellesi L1, Licata M2, Verri P2, Vandelli D2, Palazzoli F2, Marchesi F2, Cainazzo MM3, Pini LA3,4, Guerzoni S3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31715263

Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany