Przegląd korzyści neurologicznych wynikających z zastosowania fitocannabinoidów

  CBD autyzm

Wstęp:
Liczne korzyści fizyczne, psychologiczne i emocjonalne przypisuje się marihuanie od czasu jej pierwszego zgłoszonego użycia w 2600 r. p.n.e. w chińskiej farmakopei. Fitokannabinoidy, kannabidiol (CBD) i delta-9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC) są najczęściej badanymi ekstraktami z konopi i marihuany z podgatunków konopi sativy. CBD i Δ9-THC oddziałują w sposób unikalny z układem endokannabinoidowym (ECS). Poprzez działania bezpośrednie i pośrednie, wewnętrzne endokannabinoidy i roślinne fitokannabinoidy modulują i wpływają na różne układy fizjologiczne, na które wpływa ECS.

Wnioski:
W niniejszym przeglądzie przedstawimy dane z badań na zwierzętach i ludziach na temat aktualnych zastosowań klinicznych neurologicznych dla CBD indywidualnie i w połączeniu z Δ9-THC. Podkreślimy korzyści neuroprotekcyjne, przeciwzapalne i immunomodulacyjne fitocannabinoidów oraz ich zastosowanie w różnych zespołach klinicznych.

Słowa kluczowe: Kannabidiol, delta-9-tetrahydrokanabinol, układ endokannabinoidowy, choroba neurologiczna, fitokannabinoidy.

Joseph Maroon* and Jeff Bost
Ważny artykuł: Medyczna marihuana: Walidacja waporyzatorów in vitro w celu zbadania bezdymnego przyjmowania marihuany